Buer og burestar blir presentert på Toftemo onsdag 11. des. kl. 19.

196 steinbu falketind

Boka har omtale av rundt 400 buer og burestar i Dovre og i grenseområda mot Lesja og Oppdal.

Årsmøte vart halde på Toftemo 20. feb. 2019.

Etter vanlege årsmøtesaker med årsmelding, regnskap og val var det informasjon om tre ulike prosjekt.

Alf Eriksen orienterte om eit prosjekt der ein ønsker å registrere personar som har omkome i fjellet, og ev kunne markere stadane med enkle minnesmerke og litt informasjon.

Ola Tovmo ga ein statusrapport frå arbeidet med boka om buer og burestar i fjellet, og innsamlingsarbeidet som har vore gjort.

Berit Fiksdahl presenterte arbeidet med kulturminneplan for Dovrefjell, og er interessert i å få inspel til det undervegs.

Årsmøtet vart avslutte med servering og ein prat rundt gamle bilete i album frå Opplandsarkivet på Dombås.

(Møtereferat og årsmelding).

Årsmøte i Dovre historielag 20. feb. kl. 19.00 på Toftemo Turiststasjon.

  • Vanlege årsmøtesaker (årsmelding, regnskap og val).
  • Aktivitetsplan
  • Innkomne saker

0416 00107

Etter årsmøtet blir det servering og tid for dei gode historiane.

Styret på ha ev. innkomne saker innan 13. feb. 2019.

To gavekort blir trekt ut på alle frammøtte.

Velkome !

 

Fra 1995 til 2001 ble det gjennomført en omfattende registrering av krigsminner i Dovre kommune. Det ble registrert i overkant av 340 objekter - de fleste av disse er bare ruiner i dag, men en del er bygninger etter tyskerne som fremdeles er i daglig bruk i Dovre. Blant disse kan nevnes hovedbygningen og tre hytter ved heimevernskolen, Dombås kino, Dovrefjell hotell, Frichs bakeri, "ungdomsherberget", flere lagerbygg som brukes av forsvaret eller Dovre kommune, administrasjonsbygg og mannskapsbrakker ved Hjerleid og flere km 01bolighus.

Registreringsskjemaene ble før jul i fjor overført til Opplandsarkivet på Dombås hvor skjemaene ble skannet og bildene digitalisert, og disse skjemaene og bildene er nå lagt ut her på sidene til Dovre historielag under 'Kulturminner'.

Dagstur 16. sept. 2018 kl. 10:30 til "Storhuset" i Haverdalen / Djupdalen.

storhuset red 

Vi møtes ved bommen ved Eftansåe kl 10.30, og køyrer i lag frå der.

Så går vi inn til «Storhuset», ein fin tur på ein liten kilometer i flatt terreng. Turen passer for alle! Her et oss nista vår, og har det sosialt. «Storhuset» er murer etter eit stort hus, som oss fant i fjor og har rydda det fram.

Etter turen køyrer vi til Haverdalssæter der vi kjøper oss kaffe og vaffel. (vi vil gjerne ha ei omtrentlig påmelding etter ønske fra Haverdalssæter innen fredag 14. 9, til Roy 94853818 eller Melvin 48246132).

storhuset red2