Årsmøte i Dovre Historielag 10. mars 2020 kl. 19.00 på Toftemo Turiststasjon.

Vanlege årsmøtesaker

 • Åpning
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av sakliste
  • Val av møteleiar
  • Val av sekretær
  • Val av to medlemar til å skrive under møteprotokollen
 • Årsmelding for 2019
 • Rekneskap for 2019
 • Val
 • Innkomne saker (styret må ha ev innkomne saker innan 3. mars 2020).

Servering

Foredrag ved Oskar Puschmann "Bilder før og nå"

VÆLKOME

Oskar Puschmann har i mange år fotografert fra nøyaktig samme sted som Anders Beer Wilse og Axel Lindahl gjorde sist på 1800- og fyrst på 1900-talet, og med det dokumentert endringar i landskapet.

bilde for og naaVeistrekning langs Gudbrandsdalen, mellom Bredevangen og Snerle, med hest og kjerre langs en elv i 1886. Samme strekning i 2014 som er asfaltert og elven er forsvunnet bak vegetasjon. Fotografert 1896 (Axel Lindahl) og 2014 (Oskar Puschmann).

Bilde frå Digitalt museum.

 

 

 

Buer og burestar blir presentert på Toftemo onsdag 11. des. kl. 19.

196 steinbu falketind

Boka har omtale av rundt 400 buer og burestar i Dovre og i grenseområda mot Lesja og Oppdal.

Årsmøte vart halde på Toftemo 20. feb. 2019.

Etter vanlege årsmøtesaker med årsmelding, regnskap og val var det informasjon om tre ulike prosjekt.

Alf Eriksen orienterte om eit prosjekt der ein ønsker å registrere personar som har omkome i fjellet, og ev kunne markere stadane med enkle minnesmerke og litt informasjon.

Ola Tovmo ga ein statusrapport frå arbeidet med boka om buer og burestar i fjellet, og innsamlingsarbeidet som har vore gjort.

Berit Fiksdahl presenterte arbeidet med kulturminneplan for Dovrefjell, og er interessert i å få inspel til det undervegs.

Årsmøtet vart avslutte med servering og ein prat rundt gamle bilete i album frå Opplandsarkivet på Dombås.

(Møtereferat og årsmelding).

Årsmøte i Dovre historielag 20. feb. kl. 19.00 på Toftemo Turiststasjon.

 • Vanlege årsmøtesaker (årsmelding, regnskap og val).
 • Aktivitetsplan
 • Innkomne saker

0416 00107

Etter årsmøtet blir det servering og tid for dei gode historiane.

Styret på ha ev. innkomne saker innan 13. feb. 2019.

To gavekort blir trekt ut på alle frammøtte.

Velkome !

 

Fra 1995 til 2001 ble det gjennomført en omfattende registrering av krigsminner i Dovre kommune. Det ble registrert i overkant av 340 objekter - de fleste av disse er bare ruiner i dag, men en del er bygninger etter tyskerne som fremdeles er i daglig bruk i Dovre. Blant disse kan nevnes hovedbygningen og tre hytter ved heimevernskolen, Dombås kino, Dovrefjell hotell, Frichs bakeri, "ungdomsherberget", flere lagerbygg som brukes av forsvaret eller Dovre kommune, administrasjonsbygg og mannskapsbrakker ved Hjerleid og flere km 01bolighus.

Registreringsskjemaene ble før jul i fjor overført til Opplandsarkivet på Dombås hvor skjemaene ble skannet og bildene digitalisert, og disse skjemaene og bildene er nå lagt ut her på sidene til Dovre historielag under 'Kulturminner'.