Årsmøte Dovre Historielag

Velkommen til Årsmøte i Dovre Historielag

Onsdag 11 mars 2021 kl 19.00

Toftemo Turiststasjon

Sakliste:

1  Åpning

     - Godkjenning av innkalling

     - Godkjenning av sakliste

     - Valg av møteleder

     - Valg av referent

     - Valg av to til å skrive under protokoll

2   Årsmelding for 2020

3   Regnskap for 2020

4   Valg

5  Innkommne saker.

 

Etter møter blir det servering og loddsalg.

Hans Jacob Dahl kommer å vil snakke om 1000 år markeringen av Olav den Hellige.

Oppfordrer alle til å ha med seg et bilde til ei eventuell Fotobok!

 

                                                      VÆLKOME!