Det har vore halde 4 styremøter og eitt arbeidsmøte for fordeling av "Dovrebygde" for salg. Årsmøtet og to medlemsmøter, det eine rett etter at årsmøtet var ferdig, og det andre som ope møte på Toftemo.