dovreb2016

Dovrebygde 2016

 • Varden på Hardeggkampen
 • Sanitetskvinne gjennom eit langt liv
 • Oppvekstvilkår og miljø i Rudikretsen i 1950-åra
 • Sæterboka for Dovre
 • Siste bukken
 • Ei grenserøys eller berre ei steinrøys?
 • Ei namnevandring frå Tofte til Hjerkinn
 • 50 år siden to dovringer introduserte forskningen til Ny-Ålesund
 • Korleis Einbugga og området omkring vart nytta
 • Minner frå ein krig
 • Den magnetiske stasjonen på Dombås er 100 år
 • Aktiviteter i Dovre historielag 2016
dovreb2015

Dovrebygde 2015

 • Dovrebygde i 30 år
 • Vatningsanlegg, Arnekleivsødegarden
 • Månefarere i moskusland
 • Russiske krigsfanger
 • Jøndalsrusserne
 • Høgt og bratt
 • Mjølkeveging på viggesætrin
 • Gruvedrift i Hjellådalen
 • Åpningstog på Dombås 1913?
 • Purkelykkja
 • Tutulus på Dovre
 • Middelaldermynter i Dovre
 • Dovrediktaren Ragnar Solberg
 • Opplevelser fra krigens dager
 • Reinheimen. In memorian.
 • Dona
 • Små hjul og motvind fra Hjerkinn
 • Hoga på jente / Koto på Dovre
dovreb2014

Dovrebygde 2014

 • Arkeologiske registreringer 2013
 • Randine og Haldor Hjerleid
 • Samling rundt Grunnlovsvarden
 • Enige og Troe intil Dovre falder
 • Dovringer i vesterled
 • Langt til fjells og midt i verden
 • Framhaldsskolen og Trygve Ruste
 • Dombaas faar sit første turisthotel
 • Reinheim Brevhus
 • Tur til Snøhetta sommer 1957
 • Gamle gjerder
 • Fra Ellanlykkja til Calmeyergatens
 • "Norske" småsteder i Minnesota
 • Korshusnamnet og gamle vegfar
 • Leikfest med Dovre ungdomslag
 • Dombås kyrkje 75 år
 • Peder Berg foteller
 • - og nokre småstubber, dikt og bilete
dovreb2013

Dovrebygde 2013

 • Litt om opplevelser fra krigen 1940
 • Muntre historier fra Dovrefjell
 • Gamle namn i lendet
 • Samtale med skihoppar Torbjørn Moen
 • Da anlegge gjekk
 • Jernbanen Otta-Dombås 100 år
 • Stasjonene langs banen
 • Friarbrev til Mari Olsdtr. Vigerust
 • Militært avskjedspass
 • Boka etter Erik Johannesen
 • Sigurd Einbu og Peter P. Opdahl
 • Hos storjegeren John Ruste i 1956
 • Grunnlovsjubileet 1814-1914 i Dovre
 • Forslag om Dovre nasjonalpark i 1921
 • Den fyrste "kommunekassa" i Dovre
 • En gammel bok på en gard i Dovre
 • Moskustragedie på Dovre 1934
dovreb2012

Dovrebygde 2012

 • Lars Hågå og Dovres rolle i striden mot skottene i 1612
 • Sigrid Undset på Dovre
 • Dombåsbasen 25 år
 • To historier fra skytefeltet på Hjerkinn
 • Ny kunnskap om fangst av villrein, korndyrking og etablering av seterbruket i Grimsdalen
 • Når vart Grimsdalen tatt i bruk
 • Arkeologiske funn i Dovre
  • Metallfunn på Dovrefjell
  • Den gamle veien gjennom Jettdalen
  • Historiske funn i Grimsdalen
 • Flyfoto frå Dovre, Fjellanger Widerøe
 • Skogen i Grimsdalen
 • Dovre historielag på Amerika-ferd
 • Iver Øien
dovreb2011

Dovrebygde 2011

 • Dovre kyrkje er 275 år
  • Spor av Olav den Hellige i Dovre
  • Dovre Kirckes Indvielse
  • "Selskab for Sabbathens Helligholdelse"
 • Einar Wikran - fotografen på Dombås
 • Børt-Erik Thoresen
 • Inga Eriksen - frå Dombås til Skjåk
 • Reinheim - turisthytta ved Snøhetta
 • Adventister i Lesja og Dovre
 • "Bjørk"
 • Storfurua på Tallerås
 • Snøstormdrama på Dovrefjell
 • Gamle sætre (dikt)
 • Stadnamn på Dovre
 • Tane Zwei - russisk blekkslagar på Dombås
 • Presisjonsarbeid på yrkesskulen 1950/51
 • Attme' Jor'n
 • Flyttinga telthuset på Dovre
 • Smia på Tofte - og smedyrket