Gamle hus i Dovre

Gamle hus i Dovre

  • Heftet presenterer registreringa som vart gjort av hus bygd før 1900 i Dovre. Dette var ein del av ei landsomfattande registrering (SEFRAK). Arbeidet i Dovre tok til i 1978 og vart avslutta i 1983. Til saman vart 1238 objekt registrerte.
  • Rapporten presenterer eit utval av enkelthus og heile bygningsmiljø. Det er med eksempel både frå bygda og frå fjellet (setre).
  • Rapporten inneheld og ei liste over alle objekt som vart registrert i bygda.
  • Rapporten vart utgjeve av Fylkeskonservatoren i Oppland, og kom "i staden for" Dovrebygde i 1989.