dovreb2006

Dovrebygde 2006

 • Korndyrking på Dovre
 • Opegjerd på bygg og fare for forgiftning
 • Tiende, Lesja prestegjeld, 1687
 • Informasjonstavle ved Grimsdalsgruva
 • Sætring i Grimsdalen
 • Dødsfall i Grimsdalen
 • Gravfunn i Grimsdalen
 • Dovre samfunnshus - 50 år
 • Husmannsplassen Jettskjellen
 • Eit 200-års-minne
 • Dovre-profil - Marit Hovde
 • 77 år og et 50-aars jubilæum, Erik Korsvold
 • Nogle Notitser om Veirforhold etc
 • Bruk av Dovrefjell frå gammalt
 • Tankespill 112 etter
 • Dyregrav på Vetl-fjellet
 • Det susar i tre (dikt)
 • Dagboknotat etter Mahias Trondsen
 • To hendingo umtålå frå skula i gamle dågå
 • "En sand beskriffuelse aff Norrige"
 • Litt om karvik i Dovre
 • Register til Dovrebygde 1996-2005