dovreb2012

Dovrebygde 2012

 • Lars Hågå og Dovres rolle i striden mot skottene i 1612
 • Sigrid Undset på Dovre
 • Dombåsbasen 25 år
 • To historier fra skytefeltet på Hjerkinn
 • Ny kunnskap om fangst av villrein, korndyrking og etablering av seterbruket i Grimsdalen
 • Når vart Grimsdalen tatt i bruk
 • Arkeologiske funn i Dovre
  • Metallfunn på Dovrefjell
  • Den gamle veien gjennom Jettdalen
  • Historiske funn i Grimsdalen
 • Flyfoto frå Dovre, Fjellanger Widerøe
 • Skogen i Grimsdalen
 • Dovre historielag på Amerika-ferd
 • Iver Øien