Dovrebygde

Dovrebygde er historielaget sitt årsskrift. Det er gjeve ut kvart år sidan 1985, unnateke 1989. Da kom i staden heftet "Gamle hus i Dovre".

dovreb2013

Dovrebygde 2013

 • Litt om opplevelser fra krigen 1940
 • Muntre historier fra Dovrefjell
 • Gamle namn i lendet
 • Samtale med skihoppar Torbjørn Moen
 • Da anlegge gjekk
 • Jernbanen Otta-Dombås 100 år
 • Stasjonene langs banen
 • Friarbrev til Mari Olsdtr. Vigerust
 • Militært avskjedspass
 • Boka etter Erik Johannesen
 • Sigurd Einbu og Peter P. Opdahl
 • Hos storjegeren John Ruste i 1956
 • Grunnlovsjubileet 1814-1914 i Dovre
 • Forslag om Dovre nasjonalpark i 1921
 • Den fyrste "kommunekassa" i Dovre
 • En gammel bok på en gard i Dovre
 • Moskustragedie på Dovre 1934
dovreb2012

Dovrebygde 2012

 • Lars Hågå og Dovres rolle i striden mot skottene i 1612
 • Sigrid Undset på Dovre
 • Dombåsbasen 25 år
 • To historier fra skytefeltet på Hjerkinn
 • Ny kunnskap om fangst av villrein, korndyrking og etablering av seterbruket i Grimsdalen
 • Når vart Grimsdalen tatt i bruk
 • Arkeologiske funn i Dovre
  • Metallfunn på Dovrefjell
  • Den gamle veien gjennom Jettdalen
  • Historiske funn i Grimsdalen
 • Flyfoto frå Dovre, Fjellanger Widerøe
 • Skogen i Grimsdalen
 • Dovre historielag på Amerika-ferd
 • Iver Øien
dovreb2011

Dovrebygde 2011

 • Dovre kyrkje er 275 år
  • Spor av Olav den Hellige i Dovre
  • Dovre Kirckes Indvielse
  • "Selskab for Sabbathens Helligholdelse"
 • Einar Wikran - fotografen på Dombås
 • Børt-Erik Thoresen
 • Inga Eriksen - frå Dombås til Skjåk
 • Reinheim - turisthytta ved Snøhetta
 • Adventister i Lesja og Dovre
 • "Bjørk"
 • Storfurua på Tallerås
 • Snøstormdrama på Dovrefjell
 • Gamle sætre (dikt)
 • Stadnamn på Dovre
 • Tane Zwei - russisk blekkslagar på Dombås
 • Presisjonsarbeid på yrkesskulen 1950/51
 • Attme' Jor'n
 • Flyttinga telthuset på Dovre
 • Smia på Tofte - og smedyrket