Dovrebygde

Dovrebygde er historielaget sitt årsskrift. Det er gjeve ut kvart år sidan 1985, unnateke 1989. Da kom i staden heftet "Gamle hus i Dovre".

dovreb2010

Dovrebygde 2010

 • Fotosamling frå Fokstugu
 • Asta Stueflotten fortel
 • Gardane på Dovre i mellomalderen
 • Lars Moen - skreddar og statsråd
 • To kvinner fortel
 • Basis Dovre
 • "Tiggarstolpen" ved Dovrekyrkja
 • Antikvitetshandlaren på Vigenstadvollen, Ola Olsson Vigenstadvollen
 • Non-namna på Dovre
 • I Vinjes fotefar fra Tofte til Håkenstad
 • Dovregeit i Dalholen
 • "Den finaste tida i vårt liv"
 • Dovrebanen - jernbanehistorisk forening
 • Folket frå Tjønnhaugen
 • Kongelig stol fra kongelig grunn
 • Eit krigsminne
 • Dagboknotat etter Mathias Trondsen
dovreb2009

Dovrebygde 2009

 • Skysstasjonane i Dovre
 • Vinje på Jettsetra
 • Brevsamlinga etter Sigurd Einbu
 • Dovre Sanitetsforening 100 år
 • Bondesonen frå Søre Dombås
 • Barndommen i Dovre-samfunnet
 • Brynja frå Dovre
 • Verdenskrig mot meg
 • Brennhaugen stasjon i vintersno
 • Dei offentlege vegane i Dovre
 • Kva utvandra dovringar skreiv heim att om
 • Dagboknotat, Mathias Trondsen
dovreb2008

Dovrebygde 2008

 • Kuran og Turan (dikt)
 • Utviklingen av jordbruket i Dovre
 • Kongens gård og sælehus
 • Jettlien - Høgden - Larslykkja
 • Gardskveinne i Dovre
 • Dørålsvatnet
 • Vatning og vassveite i Bergsgrenda
 • Dovregubben i sagn og diktning
 • Sæterreise og sæterliv
 • Fra krigens dager i Dovre
 • Dagboknotat, Mathias Trondsen
 • Dagbok for en flyktning
 • Elgjakt ved Dovrefjell sommeren 1858
 • Litt om bruene i Dovre i 1961
 • Dovreskogen bygdealmenning
 • Ein kald fjelltur i 1942
 • Kolbrenning på Trallarmoen
 • Klokkarhaugen, skulebilde 1938
 • Ulvhushaugen og Ulvstugubakkjin
 • Ola Hjelløkken til minne
 • Ved Dombås kyrkje (dikt)