Dovrebygde

Dovrebygde er historielaget sitt årsskrift. Det er gjeve ut kvart år sidan 1985, unnateke 1989. Da kom i staden heftet "Gamle hus i Dovre".

dovreb2007

Dovrebygde 2007

 • Dombås hotell
 • Det som var ... Hjerleid for 50 år sidan
 • Jøndal landhandel, Steinmo
 • Dovreland (dikt)
 • Utviklingen av jordbruket i Dovre
 • Olympisk ouverture på søre Horrtjønn
 • Johan Øverlien og Raudhamrane
 • Jøndalsfanten, "Fant-Iva"
 • Postføring over Dovre
 • Hjerkinn postkontor
 • Den eldste vegen?
 • Vedlikehald og brøyting før 1927
 • Vegen i Dovre, 1817-1825
 • Døde i Grimsdalen
 • Strid om kyrkjestol nr. 1 i Dovre kyrkje
 • Georg Sauerwein og pastor Christensen
 • Sigrid og John Angard
 • En sætertur som gikk på livet løs
 • Dagboknotat etter Mathias Trondsen
 • Minneord om Gunnar Kaas
dovreb2006

Dovrebygde 2006

 • Korndyrking på Dovre
 • Opegjerd på bygg og fare for forgiftning
 • Tiende, Lesja prestegjeld, 1687
 • Informasjonstavle ved Grimsdalsgruva
 • Sætring i Grimsdalen
 • Dødsfall i Grimsdalen
 • Gravfunn i Grimsdalen
 • Dovre samfunnshus - 50 år
 • Husmannsplassen Jettskjellen
 • Eit 200-års-minne
 • Dovre-profil - Marit Hovde
 • 77 år og et 50-aars jubilæum, Erik Korsvold
 • Nogle Notitser om Veirforhold etc
 • Bruk av Dovrefjell frå gammalt
 • Tankespill 112 etter
 • Dyregrav på Vetl-fjellet
 • Det susar i tre (dikt)
 • Dagboknotat etter Mahias Trondsen
 • To hendingo umtålå frå skula i gamle dågå
 • "En sand beskriffuelse aff Norrige"
 • Litt om karvik i Dovre
 • Register til Dovrebygde 1996-2005
dovreb2005

Dovrebygde 2005

 • Dovre musikklag, 1905-1940
 • Lesja, Dovre og Brennhaug musikk-korps 1949
 • Tida er livet (dikt)
 • Maria-skulpturen fra Dovre kirke
 • Telefonen til Blæstergrenda på 1930-talet
 • Såkrossen i Jetta
 • Kari, nabojenta vår, til minne
 • Gamle minner frå Dovre, Simen Liven
 • Oldtidsfunn i Grimsdalen
 • Frå bygginga av Anfinnsbrua
 • Jakt og fangst på Dovrefjell frå gammalt
 • Dombås kring 1920
 • Hønkollrennet, Siver Myrhaug ...
 • En talisman (historien om et lykkeskjerf)
 • Fra en jernbanemanns livshistorie II
 • Karve fra Dovre i Løitens akevitt
 • Sauerwein-treff i Litauen
 • Sauerwein's Dovre
 • Sprek fjellkar, Ola Hjelløkken
 • Fjelltur med litterære tanker
 • Dovre-profil, Martin Vigerust
 • Julekvelden 1964 (dikt)
 • Dagboknotat etter Mathias Trondsen
 • Jens Angard 1938-1980