dovreb2004

Dovrebygde 2004

 • Dovre historielag, Oslo-tur 2004
 • Barthbue i Grimsdalen
 • Dovre skule 50 år
 • Gamle minner fra Dovre, Simen Liven
 • Talleråsbruene
 • Gamle folk i Dovre
 • Strabasiøs tur etter måså
 • Det gamle Toftemo
 • Dovreskogingar på tur til Loen
 • Gunder Bentdal
 • Vår i Grimsdale (dikt)
 • Oldtidsfunn på Dovrefjell, 2004
 • Pilegrimsmerke og pilegrimsstav
 • Dagboknotat etter Mathias Trondsen
 • Fra en jernbanemanns livshistorie
 • Brev frå ein engelsk soldat i 1940
 • Dovre i 1940
 • 23. april 1940 hadde Killi-gardingane englevakt
 • Hjerkinn skytefelt
 • Rettssaka om Hjerkinn skytefelt i 1955
 • III Internationales Sauerwein-Symposion
 • Bygdadyret
Gamle hus i Dovre

Gamle hus i Dovre

 • Heftet presenterer registreringa som vart gjort av hus bygd før 1900 i Dovre. Dette var ein del av ei landsomfattande registrering (SEFRAK). Arbeidet i Dovre tok til i 1978 og vart avslutta i 1983. Til saman vart 1238 objekt registrerte.
 • Rapporten presenterer eit utval av enkelthus og heile bygningsmiljø. Det er med eksempel både frå bygda og frå fjellet (setre).
 • Rapporten inneheld og ei liste over alle objekt som vart registrert i bygda.
 • Rapporten vart utgjeve av Fylkeskonservatoren i Oppland, og kom "i staden for" Dovrebygde i 1989.