dovreb2010

Dovrebygde 2010

 • Fotosamling frå Fokstugu
 • Asta Stueflotten fortel
 • Gardane på Dovre i mellomalderen
 • Lars Moen - skreddar og statsråd
 • To kvinner fortel
 • Basis Dovre
 • "Tiggarstolpen" ved Dovrekyrkja
 • Antikvitetshandlaren på Vigenstadvollen, Ola Olsson Vigenstadvollen
 • Non-namna på Dovre
 • I Vinjes fotefar fra Tofte til Håkenstad
 • Dovregeit i Dalholen
 • "Den finaste tida i vårt liv"
 • Dovrebanen - jernbanehistorisk forening
 • Folket frå Tjønnhaugen
 • Kongelig stol fra kongelig grunn
 • Eit krigsminne
 • Dagboknotat etter Mathias Trondsen
dovreb2009

Dovrebygde 2009

 • Skysstasjonane i Dovre
 • Vinje på Jettsetra
 • Brevsamlinga etter Sigurd Einbu
 • Dovre Sanitetsforening 100 år
 • Bondesonen frå Søre Dombås
 • Barndommen i Dovre-samfunnet
 • Brynja frå Dovre
 • Verdenskrig mot meg
 • Brennhaugen stasjon i vintersno
 • Dei offentlege vegane i Dovre
 • Kva utvandra dovringar skreiv heim att om
 • Dagboknotat, Mathias Trondsen
dovreb2008

Dovrebygde 2008

 • Kuran og Turan (dikt)
 • Utviklingen av jordbruket i Dovre
 • Kongens gård og sælehus
 • Jettlien - Høgden - Larslykkja
 • Gardskveinne i Dovre
 • Dørålsvatnet
 • Vatning og vassveite i Bergsgrenda
 • Dovregubben i sagn og diktning
 • Sæterreise og sæterliv
 • Fra krigens dager i Dovre
 • Dagboknotat, Mathias Trondsen
 • Dagbok for en flyktning
 • Elgjakt ved Dovrefjell sommeren 1858
 • Litt om bruene i Dovre i 1961
 • Dovreskogen bygdealmenning
 • Ein kald fjelltur i 1942
 • Kolbrenning på Trallarmoen
 • Klokkarhaugen, skulebilde 1938
 • Ulvhushaugen og Ulvstugubakkjin
 • Ola Hjelløkken til minne
 • Ved Dombås kyrkje (dikt)
dovreb2007

Dovrebygde 2007

 • Dombås hotell
 • Det som var ... Hjerleid for 50 år sidan
 • Jøndal landhandel, Steinmo
 • Dovreland (dikt)
 • Utviklingen av jordbruket i Dovre
 • Olympisk ouverture på søre Horrtjønn
 • Johan Øverlien og Raudhamrane
 • Jøndalsfanten, "Fant-Iva"
 • Postføring over Dovre
 • Hjerkinn postkontor
 • Den eldste vegen?
 • Vedlikehald og brøyting før 1927
 • Vegen i Dovre, 1817-1825
 • Døde i Grimsdalen
 • Strid om kyrkjestol nr. 1 i Dovre kyrkje
 • Georg Sauerwein og pastor Christensen
 • Sigrid og John Angard
 • En sætertur som gikk på livet løs
 • Dagboknotat etter Mathias Trondsen
 • Minneord om Gunnar Kaas
dovreb2006

Dovrebygde 2006

 • Korndyrking på Dovre
 • Opegjerd på bygg og fare for forgiftning
 • Tiende, Lesja prestegjeld, 1687
 • Informasjonstavle ved Grimsdalsgruva
 • Sætring i Grimsdalen
 • Dødsfall i Grimsdalen
 • Gravfunn i Grimsdalen
 • Dovre samfunnshus - 50 år
 • Husmannsplassen Jettskjellen
 • Eit 200-års-minne
 • Dovre-profil - Marit Hovde
 • 77 år og et 50-aars jubilæum, Erik Korsvold
 • Nogle Notitser om Veirforhold etc
 • Bruk av Dovrefjell frå gammalt
 • Tankespill 112 etter
 • Dyregrav på Vetl-fjellet
 • Det susar i tre (dikt)
 • Dagboknotat etter Mahias Trondsen
 • To hendingo umtålå frå skula i gamle dågå
 • "En sand beskriffuelse aff Norrige"
 • Litt om karvik i Dovre
 • Register til Dovrebygde 1996-2005
dovreb2005

Dovrebygde 2005

 • Dovre musikklag, 1905-1940
 • Lesja, Dovre og Brennhaug musikk-korps 1949
 • Tida er livet (dikt)
 • Maria-skulpturen fra Dovre kirke
 • Telefonen til Blæstergrenda på 1930-talet
 • Såkrossen i Jetta
 • Kari, nabojenta vår, til minne
 • Gamle minner frå Dovre, Simen Liven
 • Oldtidsfunn i Grimsdalen
 • Frå bygginga av Anfinnsbrua
 • Jakt og fangst på Dovrefjell frå gammalt
 • Dombås kring 1920
 • Hønkollrennet, Siver Myrhaug ...
 • En talisman (historien om et lykkeskjerf)
 • Fra en jernbanemanns livshistorie II
 • Karve fra Dovre i Løitens akevitt
 • Sauerwein-treff i Litauen
 • Sauerwein's Dovre
 • Sprek fjellkar, Ola Hjelløkken
 • Fjelltur med litterære tanker
 • Dovre-profil, Martin Vigerust
 • Julekvelden 1964 (dikt)
 • Dagboknotat etter Mathias Trondsen
 • Jens Angard 1938-1980