• Hardeggsetrene med utsyn sørover Dovrebygda

 • Dombås turisthotell og Dombåsgarden

 • Gautåseter

 • Dombås hotell, Dombåsgarden og Dombåshaugen

 • Hjerkinn fjellstue med Svånåtind og Snøhetta i bakgrunnen

 • Vålåsjøen på Dovrefjell

 • Fokstugu med hotellbygningen

 • Klokkarhaugen på Dovre

 • Dovre kyrkje

 • Utsyn over Dovre frå Åsagrenda

 • Andgard på Dovre

 • Skulebygningane til gamle Hjerleid på Dovre

Årsmøte Dovre Historielag

Velkommen til Årsmøte i Dovre Historielag

Onsdag 11 mars 2021 kl 19.00

Toftemo Turiststasjon

Sakliste:

1  Åpning

     - Godkjenning av innkalling

     - Godkjenning av sakliste

     - Valg av møteleder

     - Valg av referent

     - Valg av to til å skrive under protokoll

2   Årsmelding for 2020

3   Regnskap for 2020

4   Valg

5  Innkommne saker.

 

Etter møter blir det servering og loddsalg.

Hans Jacob Dahl kommer å vil snakke om 1000 år markeringen av Olav den Hellige.

Oppfordrer alle til å ha med seg et bilde til ei eventuell Fotobok!

 

                                                      VÆLKOME!