Kart, stien opp i Tjovdalen på Dovre
Klikk for større kart

Tjovdalen ligg i lia ovanfor Killi / Åteigen.

Last ned gps-spor (gpx-fil)

Kart, Bergsgrenda til Skeia via Haugjesætra
Klikk for større kart

Sjå også turen frå Bergsgrenda til Haugjesætra som er merka og lagt ut tidlegare.

Last ned gps-spor (gpx-fil)

Kart, rundtur om Ilkemuren
Klikk for større kart

Det er naturleg å starte runden på Ilka ved brua der Ilka renn ut i Lågen.

Turbeskrivelse fra Jan Jøndal (pdf-fil).

Last ned gps-spor (gpx-fil)

Kart, Tongstulraaket i Øyadalen
Klikk for større kart

Denne heng saman med dei merka stiane Heimliraaket og Langstulraaket. Ein fortset innover frå neverbua der Heimliraaket og Langstulraaket kjem saman. Fyrste biten er det kraftig råk, men etter kvart vert det svakare. Siste biten går bratt ned lia til Øyadalen, og det er 7-800 m attende til der Langstulråket tek opp frå dalen.

Turbeskrivelse fra Jan Jøndal (pdf-fil).

Last ned gps-spor (gpx-fil)

Kart, russerhytta i Øyadalen.
Klikk for større kart

Turen er innteikna på kartet frå grinda ved det gamle skiferbrotet i Øyadalen. Ein følgjer sæterveigen inn til geitsætra, og går så bratt oppover langs bekken som kjem ned ved geitfjoset.

Turbeskrivelse fra Jan Jøndal (pdf-fil).