Lansering på Toftemo Turiststasjon onsdag 16. nov. kl. 19.00

Sætre i Dovre Program:
  • Presentasjon av sæterboka
  • Underholdning ved toradergruppa "På 2. rad"
  • Kaffe og biteti
  • Loddsalg

Det blir anledning til å kjøpe boka.
Pris: kr. 500,-