Det var utrolig stor interesse for lanseringa av sæterboka på Toftemo. Ca. 180 var møtt fram til lanseringa og svært mange av disse så ut til å sikre seg med årets julegaver.

I tillegg vart årets Dovrebygd presentert, det var underholdning ved "På 2. rad", servering og loddsalg.

Så langt ser det ut til at Sæterboka har blitt svært godt mottatt.