0441 00001Dovre Historielag har årsmøte på Toftemo onsdag 29. mars kl 19.00.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som er ønskt tatt opp, må vera styret v/ Merete Killi Moastuen i hende før 25. mars.

Etter årsmøtet er det servering og utlodning.

Terje Kleiven kåserer.

Informasjon om aktivitet og planer i laget.

Vel møtt!!