Fra 1995 til 2001 ble det gjennomført en omfattende registrering av krigsminner i Dovre kommune. Det ble registrert i overkant av 340 objekter - de fleste av disse er bare ruiner i dag, men en del er bygninger etter tyskerne som fremdeles er i daglig bruk i Dovre. Blant disse kan nevnes hovedbygningen og tre hytter ved heimevernskolen, Dombås kino, Dovrefjell hotell, Frichs bakeri, "ungdomsherberget", flere lagerbygg som brukes av forsvaret eller Dovre kommune, administrasjonsbygg og mannskapsbrakker ved Hjerleid og flere km 01bolighus.

Registreringsskjemaene ble før jul i fjor overført til Opplandsarkivet på Dombås hvor skjemaene ble skannet og bildene digitalisert, og disse skjemaene og bildene er nå lagt ut her på sidene til Dovre historielag under 'Kulturminner'.