Årsmøte i Dovre historielag 20. feb. kl. 19.00 på Toftemo Turiststasjon.

  • Vanlege årsmøtesaker (årsmelding, regnskap og val).
  • Aktivitetsplan
  • Innkomne saker

0416 00107

Etter årsmøtet blir det servering og tid for dei gode historiane.

Styret på ha ev. innkomne saker innan 13. feb. 2019.

To gavekort blir trekt ut på alle frammøtte.

Velkome !