Dovrebygde

Dovrebygde er historielaget sitt årsskrift. Det er gjeve ut kvart år sidan 1985, unnateke 1989. Da kom i staden heftet "Gamle hus i Dovre".

dovreb2016

Dovrebygde 2016

 • Varden på Hardeggkampen
 • Sanitetskvinne gjennom eit langt liv
 • Oppvekstvilkår og miljø i Rudikretsen i 1950-åra
 • Sæterboka for Dovre
 • Siste bukken
 • Ei grenserøys eller berre ei steinrøys?
 • Ei namnevandring frå Tofte til Hjerkinn
 • 50 år siden to dovringer introduserte forskningen til Ny-Ålesund
 • Korleis Einbugga og området omkring vart nytta
 • Minner frå ein krig
 • Den magnetiske stasjonen på Dombås er 100 år
 • Aktiviteter i Dovre historielag 2016
dovreb2015

Dovrebygde 2015

 • Dovrebygde i 30 år
 • Vatningsanlegg, Arnekleivsødegarden
 • Månefarere i moskusland
 • Russiske krigsfanger
 • Jøndalsrusserne
 • Høgt og bratt
 • Mjølkeveging på viggesætrin
 • Gruvedrift i Hjellådalen
 • Åpningstog på Dombås 1913?
 • Purkelykkja
 • Tutulus på Dovre
 • Middelaldermynter i Dovre
 • Dovrediktaren Ragnar Solberg
 • Opplevelser fra krigens dager
 • Reinheimen. In memorian.
 • Dona
 • Små hjul og motvind fra Hjerkinn
 • Hoga på jente / Koto på Dovre
dovreb2014

Dovrebygde 2014

 • Arkeologiske registreringer 2013
 • Randine og Haldor Hjerleid
 • Samling rundt Grunnlovsvarden
 • Enige og Troe intil Dovre falder
 • Dovringer i vesterled
 • Langt til fjells og midt i verden
 • Framhaldsskolen og Trygve Ruste
 • Dombaas faar sit første turisthotel
 • Reinheim Brevhus
 • Tur til Snøhetta sommer 1957
 • Gamle gjerder
 • Fra Ellanlykkja til Calmeyergatens
 • "Norske" småsteder i Minnesota
 • Korshusnamnet og gamle vegfar
 • Leikfest med Dovre ungdomslag
 • Dombås kyrkje 75 år
 • Peder Berg foteller
 • - og nokre småstubber, dikt og bilete